Rederiet

Ångfartygsaktiebolaget 1879 består av 8 delägare alla verksamma inom rederinäring och handelsflottan. Den samlade kompetensen avseende seglation samt teknisk drift och underhåll inom gruppen är ansenlig likväl som den samlade erfarenheten från alla upptänkliga delar av rederi och varvs verksamhet. Gemensamt har vi i våra nuvarande positioner ett väl utbyggt nätverk såväl lokalt som internationellt inom branschen.

Avsikten är att bevara och/eller återställa Sydfart samt behålla henne i klass och uprätthålla en viss komersiell trafik för att bidra till att täcka kostnader för driften. Bolaget bedrivs på idéell basis d.v.s. inga löner eller vinster tas ut från företaget och all eventuell inkomst går till fartygets drift, underhåll och renovering.

 

Kontakta oss gärna här!