Olof Trätälja

M/S Sydfart byter tillbaka till orginalnamnet Olof Trätälja.

Olof Trätälja är Sveriges äldsta i trafik varande fraktfartyg och ett av världens äldsta fraktfartyg i kommersiell lasttrafik. Ägare är ett partrederi som bevarar och använder fartyget i fraktfart.