Fartyget

M/S Olof Trätälja byggdes vid Thorskogs Mek. Verkstad och Skeppsvarv i slutet av 1870 talet. Första gången hon är omnämnd är år 1878 som ”På stapel stående jernångfartyg”.

Hon levererades 1879 till skeppsredaren Gustav Silvén i Säffle och fick namnet Olof Trätälja efter den värmländske vikingahövdingen. Detta namn hade hon ända fram till 1965 då hon fick nya ägare och nytt namn.

Efter Olof Trätälja blev det 1965 Hamnfjord, sedan 1969 Stigfjord och 1972 Ann. När så Larry och Peter Hansson köpte fartyget till Öland 1977 fick hon det nuvarande namnet Sydfart.

Sedan hon kom till Öland har hon gått i Östersjöfart, anknytningen till Kalmar har varit och är stark då Kalmar ofta var utgångshamn. Innan dess var det naturligtvis på Vänern, Göta älv och västkusten hon främst var sedd med resor till England har även förekommit.

Som kuriosa kan nämnas att Sydfart benämns ”Götamax” dvs måtten på fartygen är det maximala som kan passera Göta kanal.

M/S SYDFART är Sveriges äldsta i trafik varande fraktfartyg och är förmodligen världens äldsta fraktfartyg i kommersiell trafik.